Output Management

Kostenmanagement

Documenten zijn de sleutel in het efficiënt communiceren van uw boodschap. Toshiba applicaties beheren op continue basis de door u voorgedefinieerde regels met betrekking tot kostenmanagement. Tevens bieden de Toshiba applicaties de mogelijkheid het bewustzijn bij uw werknemers te vergroten door transparantie in kosten te bieden.