Compri Online Back-up

Uw gegevens veilig opgeslagen

Compri Online Back-up is een backup-service voor computergegevens. Het bestaat uit een aantal backup-servers, die door Compri ICT worden beheerd in een beveiligd datacenter, en uit cliënt-software, die op werkstations en servers van eindgebruikers kan worden geladen en waarmee via de bestaande internetverbinding contact met de backup-servers kan worden gelegd en data-uitwisseling kan plaatsvinden.

Werkwijze Compri Online Back-up

De computers en servers waarvan een backup gemaakt moet worden, worden voorzien van Compri Online Back-up Cliënt software. Deze client onderhoudt het contact met de, in een datacentrum geplaatste, backupserver. Als de backup niet in een keer voltooid is, gaat de client de volgende keer verder waar hij gebleven is. Dit herhaalt zich totdat er een complete backup heeft plaatsgevonden. Bij elke volgende backup worden alleen de gewijzigde bestanden opgeslagen. In veel situaties binnen het MKB gebeurt dit binnen een uur. Na het voltooien van de backup wordt er een rapport naar het ingestelde e-mail adres gestuurd. Als alles goed is ingesteld krijgt u iedere dag een e-mail waar in het onderwerp staat dat de backup geslaagd is.

De versleuteling

Alle bestanden worden voordat ze over het Internet gestuurd worden versleuteld. Dit gebeurt met het protocol AES. De sleutel is standaard gelijk aan het wachtwoord waarmee de client zich bij de backupserver aanmeldt. Dit wachtwoord is ook bekend bij Compri ICT. U kunt de sleutel echter aanpassen. Als u dit gedaan heeft, wordt er bij het terugplaatsen van gegevens door de client om deze sleutel gevraagd. Let op: Als u deze sleutel kwijt raakt, zijn alle gegevens op de backupserver onleesbaar, dus waardeloos. Niemand, ook niet Compri ICT, kan uw gegevens meer leesbaar maken.

De compressie

Om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk data over het Internet verstuurd hoeft te worden, comprimeert de backup software alle bestanden. Althans, doet een poging daartoe. Sommige bestanden, zoals tekstdocumenten of databases zijn namelijk prima te comprimeren. Andere, zoals muziekbestanden en afbeeldingen niet. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van verschillende bestandstypen met de bijbehorende compressieratio. Een ratio van 0% betekent dat het bestand niet te comprimeren is en dat het onverkleind over het Internet verstuurd wordt. Een ratio van 80% betekent dat slechts 20% van de werkelijke grootte van het bestand verstuurd hoeft te worden. De waarden in de tabel zijn gebaseerd op bestanden van klanten van Compri ICT.