Online Backup

Veel gestelde vragen

Is Backupen over het Internet in alle gevallen een alternatief voor backup-en naar tape?

Nee. Als de hoeveelheid gewijzigde gegevens per dag te groot is in verhouding tot de snelheid van de Internetaansluiting, is backupen over het Internet niet mogelijk. Houd er wel rekening mee dat de gegevens voordat ze over het Internet gestuurd worden vaak flink gecomprimeerd worden.

Is het van tevoren precies te berekenen hoelang het maken van een backup zal duren?

Dat wordt moeilijk: ook al is de hoeveelheid gegevens en de snelheid van de Internetverbinding bekend, om de precieze tijd te berekenen moet ook nog per bestand de compressiefactor bekend zijn, speelt het aantal bestanden een rol en kan het afhangen van de overboeking van de Internetverbinding.

Hoeveel bedraagt de compressiefactor?

De compressiefactor is per bestand verschillend. Bestanden van een formaat dat zelf al compressie heeft toegepast op de originele informatie, zoals jpeg bestanden (foto’s) en MP3 bestanden (muziek), zijn niet of nauwelijks meer te comprimeren. Andere bestanden, zoals databases of Word bestanden zijn soms wel 90 procent of meer te comprimeren. Op de pagina techniek staat een tabel met uit de praktijk overgenomen waarden voor verschillende bestandstypen.

Is Online Backup goedkoper dan backup naar tape?

Dat hangt van een aantal zaken af: Voor weinig data (tot pakweg 30 GB gecomprimeerde data) is Online Backup in elk geval goedkoper. Voor heel veel data is backupen naar tape goedkoper of zelfs de enige oplossing. Bij de berekeningen moet rekening gehouden worden met oa. de kosten van een tapestreamer en een controlerkaart voor de tapestreamer, de kosten van backup software, de kosten van tapes, het schrijven van backup procedures (wisselen van tapes en het buiten het pand brengen van tapes), kosten voor (kluis)ruimte voor tapes zowel binnen als buiten het pand, de tijd die nodig is voor het uitvoeren van de procedures. Ieder moet voor zijn situatie een berekening proberen te maken. Als u hier hulp bij nodig heeft kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Wat is veiliger, Online Backup of backup naar tape?

Beide methoden zijn even veilig. Als er goede procedures worden gemaakt en deze juist worden uitgevoerd, is zowel Online Backup als backup naar tape geheel veilig. Omdat backup naar tape echter veel bewerkelijker is dan backupen over Internet, kunnen er meer fouten gemaakt worden en zal het er in de praktijk vaak op neer komen dat Online Backup veiliger is.

Als het wachtwoord van de versleuteling kwijt is, is er dan nog een mogelijkheid om de gegevens op de backupserver te lezen?

Nee. Net als bij het wachtwoord van backup naar tape overigens.

Kan met Online Backup een server waarvan de harde schijf kapot is met een druk op de knop en binnen korte tijd weer werkend gemaakt worden?

Nee. Bij sommige tapestreamers heeft u de mogelijkheid om een image van de harde schijf van de server te maken. Na een calamiteit kunt u dit image met een druk op de knop terugplaatsen (One Button Disaster Recovery). Bij Online Backup kan dit niet. Na een calamiteit doet u een herinstallatie van het systeem en wordt daarna de data via het Internet teruggeplaatst (van de windows system state kan overigens wel een backup worden gemaakt). Met de meeste ADSL verbindingen gaat dit terugplaatsen acht keer sneller dan het backupen. Als de tijd die nodig is voor het terugplaatsen te groot is, kunt u uw gegevens ook op een draagbare harde schijf laten bezorgen. Overigens komt het in de praktijk zelden voor dat er gebruik gemaakt wordt van het terugplaatsen van een image. Het image moet zeer recent zijn en de hardware moet na de calamiteit gelijk zijn aan ervoor. Meestal wordt er toch gekozen voor een herinstallatie en het daarna terugplaatsen van de gegevens.