Toshiba ASM

Het beheer volledig uit handen

Toshiba ASM is de beheertool voor het automatisch versturen van tellerstanden en toner- en servicemeldingen van de MFP naar Toshiba. Dit betekent dat Toshiba volledig automatisch de actuele tellerstanden ontvangt en de facturen met betrekking tot het verbruik altijd juist zijn. Automatische tellerstandregistratie maakt bovendien actieve planning van preventief onderhoud mogelijk.

De uptime altijd hoog

Op het moment dat de MFP een servicecode registreert wordt de code elektronisch gemeld in het centrale Toshiba servicesysteem. Dit gebeurt vaak al voordat u zelf de storing heeft gesignaleerd. Op deze manier kan Toshiba nog professioneler en adequater optreden. De responstijden verbeteren en de zogenaamde uptime (de tijd waarin u over een werkend systeem beschikt) van uw MFP wordt hoger. Omdat Toshiba uitgebreide service-informatie per MFP ontvangt, worden ook onnodige servicebezoeken vermeden.

Automatische tonermelding

Het toner supply management ontzorgt met het bestellen van toners. Door het intelligente Toshiba toner supply management ontvangt Toshiba een automatische tonermelding van uw MFP. Toshiba stuurt u automatisch de juiste toners voor de betreffende MFP systemen toe.

Download de Toshiba ASM brochure (PDF)